مدل موی امو بدین شکل است که مو را سیاه پر کلاغی رنگ میکنند و تل بلندی روی چشم چپ یا راست آنها را میپوشاند.متداول ترین مدل امو رنگ کردن مو به رنگ سیاه پرکلاغی است. البته مو ها باید به اندازه لازم بلند باشد تا بتوان تلها را طوری کوتاه کرد که طرف چپ یا راست صورت را بپوشانند.در واقع کسی نباید بتواند طرف راست یا چپ صورت را بخصوص چشم راست را ببیند معمولا کسانی که این نوع مو کوتاهی را دارند سعی میکنند که موهایشان را چرب نگهدارند. با نشستن سر برای چند روز یا استفاده از واکسهای مو. برای داشتن موی مدل امو دو کار میتوانید بکنید یا خودتان موهایتان را کوتاه کنید یا اینکه بروید آرایشگاه.میتوانید مو را هایلات هم بکنید که متداولترین آن رنگ قرمز یا بنفش. برای داشتن مدل امو باید مو را سیاه پرکلاغی کنید.پشت مو را با مواد مش بیرنگ کنید تا رنگهای فانتزی خود را رویش بگزاید.موهای جلوی سر به طرف راست شانه شده و طوری کوتاه میشود تا طرف راست را بگیرد. با استفاده از چسب مو این قسمت را کاری کنید که ثابت بماند.تکه فرق سر باید با کاتر یا قیچی با روش خاصی کوتاه شود که ایستاده بماند. به این روش تیز (tease) کردن مو میگویند که مو اسپاکی و شلوغ میماند.
این مدل مو مناسب موهای کمپشت هست تا موهای پرپشت. در غیر این صورت باید مو را با روشهای دیگر کمپشت کرد.
این هم دو مدل مختلف از امو . مدل امو در دخترها کمی ملایمتر و صافتر است. انها بیشتر دوست دارند با رنگها بازی کنند .

No Comment.

Add Your Comment